User Tools

Site Tools


hrafn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hrafn [2019-12-05 06:45]
jesperrank
hrafn [2019-12-05 06:54] (current)
jesperrank
Line 2: Line 2:
  
 Hrafn er 1,6 meter høj, har sort hår og et stort lyst skæg. ​ Hrafn er 1,6 meter høj, har sort hår og et stort lyst skæg. ​
-Meget spinkel af bygning, ligner en der kunne løbe en del, men ellers virker det til at magien har påvirket hans fysiske krop i en negativ retning. +Spurgt om hvorfor han har et langt lyst skæg, så får I lidt grawl om åndsvage feer. 
-Selvom hans krop ser påvirket ud, så udstråler han en vis form for charisma+Meget spinkel af bygning, ligner en der kunne løbe en del, men ellers virker det til at magien/fe blodet ​har påvirket hans fysiske krop i en negativ retning. 
 +Selvom hans krop ser påvirket ud, så udstråler han en vis form for karisma
  
 Efter en øl eller ti, får I gerne historien omkring hvordan han ønsker at skabe et covenent der kunne overtage lokal området. ​ Efter en øl eller ti, får I gerne historien omkring hvordan han ønsker at skabe et covenent der kunne overtage lokal området. ​
hrafn.txt · Last modified: 2019-12-05 06:54 by jesperrank